Zaevidováno pod čj. 13000/2016-OSV dne 7.7.2016

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc a Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, P-3, doručovací adresa Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Premiér Bohuslav Sobotka
Úřad Vlády ČR

Věc: Opakovaná stížnost na průtahy ve věci a) zastavení páchaní zločinů a doložené justičně exekutivní korupce a kartelu a b) nevydání informací, nyní naposledy add a) rozhodnutí  24.5. 2016 č.j. 10007/2016-OSV a add b) rozhodnutí 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL
A.

Žádáme, abyste nám svými úředníky nepsal nesmysly, jak jste bezmocný a nemůžete nic konat. Můžete odvolat ministra spravedlnosti pro vědomou spoluúčast na krytí závažných zločinů a doložené justičně exekutivní korupci a kartelu. Odkdy si mohou soudci a státní zástupci vymýšlet, že konopí je prekurzor, aby zamaskovali svou trestnou činnost a ministři spravedlnosti to pokryli. O těchto skutečnostech jste dlouhodobě informován! K tomu v příloze dokládáme důkazy ve stížnosti Art Language Factory,z.s ze dne 6. 7. 2016 ministru spravedlnosti, Ateliér ALF,z.s. předsedovi nejvyššího soudu ze dne 6. 7. 2016, Cannabis is The Cure,z.s. předsedovi ústavního soudu ze dne 6. 7. 2016 a společný trestní podnět ze dne 14. 5. 2016 ignorovaný opětovně jak policií, tak VSZ v Praze, které dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 - 50 opět odmítlo šetřit nevyšetřování zločinů policií a píše, že má věc řešit ministr spravedlnosti, ten to však ignoruje udělat, viz http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/                     

B.

Dne 22. 2. 2016 jsme podali žádost o informace. Úřad vlády nejprve 3 x odmítl informace vydat s nepravdivým sdělením, že není povinný, přestože bylo doloženo, že je povinným v řadě žádostí a ostatní informace odmítají resorty vydat, když tato situace a vysoce kreativní výklad legislativy justicí a státními zastupitelstvími pak vede ke kriminalizaci občanů. Následně od 11. 5. 2016 zahájila práci vaše rozkladová komise a tu namísto věcného řešení zajímalo, zda je podavatel oprávněná osoba. Přestože ke zmocnění stačí pouhé ústní pověření, bylo vašemu úřadu doloženo, že podavatel je členem správní rady a když ani toto vašemu úřadu nestačilo, byla doložena volba na Valné hromadě a prezenční listina ze dne 14. 5. 2016. V příloze přikládáme šikanu rejstříkového soudu, které jsme dlouhodobě vystaveni, když adresa Přichystalova 180/14 ani nešla v roce 2014 do inteligentního formuláře k přeregistraci zadat. Vzhledem k tomu, že bylo doloženo, že Cannabis is The Cure,z.s. je zmocněncem Ateliér ALF,z.s. a je toto uvedeno i ve stanovách, další řízení ve věci vydání informací veďte pouze s tímto subjektem a informace mu vydejte, je 4 měsíce po lhůtě!
V Olomouci dne 6. 7. 2016
Dušan Dvořák                                                               Vladimír Dopita 
 ----------------

Přílohy: Stížnost Art Language Factory,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s. ministru spravedlnosti - http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a stížnosti dalších členů výzkumu předsedovi Nejvyššího a Ústavního soudu nezahájit se zkorumpovanými zločinci na NS a ÚS kárná řízení ze dnů 4 - 7.7.2016