Premiér Bohuslav Sobotka obdržel v roce 2000 stejně jako ostatní poslanci a senátoři česko-britskou studii o efektivitě programů minimalizace rizik.Od roku 2004 byl premiér Sobotka jako každý poslanec opakovaně marně žádán jednat, aby nedocházelo k dalším zločinům proti lidskosti a škodám na soukromých a veřejných rozpočtech!
Výše je uvedena reakce premiéra na trestní podnět 5 nevládních organizací z 14.5.2016 zamítnutých opětovně ÚOOZ prošetřit - podnět a vyjádření ÚOOZ najdete ZDE.  Níže průvodní stížnost premiérovi.

Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Premiér Bohuslav Sobotka

Úřad vlády České republiky

 nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1Věc: Stížnost ze dne 23. 5. 2016 na vědomé krytí doložených spáchaných zločinů státními zastupitelstvími a soudy včetně ministra spravedlnosti a policie včetně ministra vnitra spáchaných nejen na členech výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v letech 2008 -2016 spojená s žádostí o přijetí opatření k zastavení letité justičně exekutivní korupce se škodami na soukromých a veřejných rozpočtech a především pak na životech a zdraví tisíců občanů a jejich rodin


1.   Sděluji k stížnosti a žádosti o přezkum rozhodnutí Úřadu Vlády ČR dne 5. 5. 2016 č. 7776/2016-OPP ve spojitosti s rozhodnutím Úřadu vlády ČR ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPK ze dne 14. 4. 2016 č.j. 5936/2016-OPP podané dle § 94 správního řádu, že dne 14.5.2016 došlo ke změně názvu (dle občanského zákoníku) a sídla stížnost podávající nevládní organizace, které jsme právní zástupcem, na Ateliér ALF,z.s., 79855 Ospělov 6, viz podání na http://predseda-vlady.blogspot.com/

2.   Dne 6. 3. 2015 pod č. 1162/2015-KVÚ jste stejně jako Váš předchůdce zpochybnil závažnou trestnou činnost státních zástupců a soudců páchanou dle § 149 odst. 4 a 401 trestního zákoníku, kterou kryjí všechny útvary policie a státních zastupitelství a soudů.

3.   Spáchané zločiny byly opakovaně doloženy také soudním znalcem (Vládě ČR prvně dne 4. 3. 2011 a dále dne 4. 5. 2011 a 11. 5. 2011).  Vy osobně jste o tomto byl opakovaně informován rovněž, stejně jako Vaši předchůdci ve funkci premiéra, viz scany s rozhodnutími k spáchaným zločinům na http://vlada-cr.blogspot.com/

4.   Ministr vnitra od roku 2009 opakovaně odmítá (15x!) poskytnout policejní ochranu, stejně tak řešit nečinnost a nezákonné jednání policie, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/. GIBS opakovaně rozhodlo předat podnět ÚOOZ jako jedinému policejnímu útvaru, který může šetřit trestnou činnost soudců a státních zástupců, ÚOOZ podnět opakovaně odmítá šetřit.  Na stížnost Cannabis is The Cure,z.s. (5) na rozhodnutí ÚOOZ ze dne 11.2.2016 č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR podnět opět nešetřit ministerstvo vnitra s vědomím ministra rozhodlo, citujme z rozhodnutí 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/    „Jelikož státní zástupce v daném jednal a postup policie posuzoval, nelze jinak   než konstatovat, že MV nepřísluší přehodnocovat jím učiněná rozhodnutí, ani se k nim vyjadřovat či hodnotit přijatá opatření“  Toto zkorumpované a cynické rozhodnutí jako za bolševika bylo učiněno za situace, kdy bylo doloženo, že okresní, krajská, vrchní i nejvyšší státní zastupitelství včetně nejvyššího státního zástupce tyto zločiny odmítají povolit vyšetřit, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/Jen za rok 2016 lze zkorumpovaná rozhodnutí vůči fyzickým a právnickým osobám podílejícím se na výzkumu doložit na č.j. 6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016, - http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/  . Stejně tak jedná soud okresní, krajský, vrchní, nejvyšší a dokonce i ústavní, viz č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16, viz  http://constitutional-court.blogspot.com/ Zkorumpovaná justice si k ochraně zločinců v talárech  a nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru v roce 2010 vymyslela (č.j. 2 T 104/2010 u OS Prostějov- Ústavní soud č.j. II. ÚS 664/12), že konopí je prekurzor, což vylučují úředníci ministerstev, znalci a celé znalecké ústavy opakovaně, viz  např. s podpisem děkana Přírodovědecké fakulty UP Olomouc z 10.8.2015 na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

5.   Když dne 8. 5. 2016 podala nevládní organizace Art Language Factory,o.s. opětovně podnět ministru spravedlnosti a předsedovi ústavního soudu na kárné/trestní řízení s označenými zkorumpovanými a prolhanými soudci, ministr i předseda (16.5.2016 č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3 a 11.5.2016 č.j. SPR ÚS 418/16) opětovně dělali, že neumí česky, konopí je tedy nadále chemický  prekurzor a země je zřejmě znovu jako za středově inkvizice placatá, viz http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/

6.   Když dne 15.5.2016  podalo 5 nevládních organizací spolupracujících na výzkumu společný trestní podnět s novými důkazy ÚOOZ, ten opětovně dne 18.5.2016 č.j. UOOZ-59-127/ČJ-2016-290008 uvedl, aniž by se s důkazy vypořádal anebo uvedl, který orgán veřejné moci k tomuto šetření zločinů soudců a státních zástupců příslušný je, citujmeNašemu útvaru věc místně nepřísluší, stejně tak nám nepřísluší posuzovat a hodnotit rozhodnutí soudu.“, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/

7.   Pokud odpovědným osobám (policejní prezident, ministr vnitra, nejvyšší státní zástupce, ministr spravedlnosti) při krytí spáchaných zločinů navíc nevadí, že policie měří obsah THC v konopí bez předpisu a vždy v rozporu se zákonem a ještě navíc v každém kraji jinak, jak bylo odpovědným doloženo stejně tak předsedovi nejvyššímu soudu, odpovědní opětovně dělají, že neumí česky, viz alibistické rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne  21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 v bodu 3 na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ Podotkněme, že před 12 roky bylo uzákoněno, že teprve nad 100m2/osobu se pěstování konopí hlásí úřadům a 12 let čelí občané této perzekuci!

8.   Očekáváme, že k této jednoznačné justičně exekutivní korupci nezůstanete jako dosud zcela lhostejný. Jde o nepromlčitelné skutky.

V Olomouci dne 23. 5. 2016      Dušan Dvořák, předseda správní rady 

------------------------------------


Stížnost ze dne 11.5.2016 na opakované porušování zákona o informacích a správního řádu a žádost o přezkum dle § 94 správního řádu rozhodnutí Úřadu Vlády ČR dne 5. 5. 2016 č. 7776/2016-OPP a dále ve spojitosti s rozhodnutím Úřadu vlády ČR ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPK ze dne 14. 4. 2016 č.j. 5936/2016-OPP najdete ZDE
Důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené i soudním znalcem a zakázané šetřit policií a všemi stupni státních zastupitelství a justice, ministrem spravedlnosti a ministrem vnitra s vědomím členů apremiérů vlády o tragédiích na občanech již od 4. 3. 2011 najdete ZDE


Podle zkorupovaného premiéra Petra Nečase údajně není potřeba změny ZoNL ve věci výroby konopí jako léku oznamovat Evropské komisi, zneuctěním, zmrzačení a zabitím občanů justicí se údajně není potřeba zabývat, natož se k tomu vyjadřovat.