Premiér Bohuslav Sobotka
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, sídlo: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, doručovat na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 

Premiér Bohuslav Sobotka
Úřad Vlády ČR

Věc: Stížnost a odvolání na rozhodnutí Úřadu vlády ze dne 9. 9. 2016 č. j. 16261 / 2016-OSV 

Vážený pane premiére, 

vaši zřejmě mentálně nezpůsobilí úředníci nám zase namísto odpovědi na žádost o informace, neodpověděli, kdy bude váš úřad konat. 

Ptali jsme se:
Sdělte informaci, kdy bude rozhodnuto o stížnosti  v příloze 1 ze dne 6.7.2016 označené jako "Opakovaná stížnost na průtahy ve věci a) zastavení páchaní zločinů a doložené justičně exekutivní korupce a kartelu a b) nevydání informací, nyní naposledy add a) rozhodnutí  24.5. 2016 č.j. 10007/2016-OSV a add b) rozhodnutí 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL - viz příloha

Současně jsme položili dotaz, zda jste či nejste součástí doložené organizované zločinecké skupiny, protože od roku 2008 je úřadu vlády známo, že OČTŘ  páchají zločiny a v roce 2011 jsme premiérovi Nečasovi toto tvrzení doložili i soudním znalcem, viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ (cituji ….. byli zabiti a zmrzačení lidé …ztratilo se 90% zkonfiskovaného majetku) a je vám z korespondence známo, že vrchní mafiáni na nejvyšším a ústavním soudu za podpory exmafiána ve funkci nejvyššího státního zástupce tyto zločiny zakazují šetřit a ministři spravedlnosti hrají divadlo, že taky neumí česky. Podívejte co nám odpověděli ochránci zločinu na novém útvaru pro organizovaný zločin dne 13.9. 2016 pod č.j. NCOZ-6401/ČJ-2016-410090-E http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/ (…Žádný policejní orgán nemá v podmínkách právního řádu ČR zákonné oprávnění přezkoumávat rozhodnutí či stanovisko žádného státního zástupce). Vy těm státním úředníkům specializovaným na organizovaný zločin dokládáte vážné zločiny a jasný justičně exekutivní kartel a oni mluví o jakési nespokojenosti. Stejně jak celník a traktorista Šlachta. 

Pokud nehodláte odvolat zkorumpovaného ministra spravedlnosti, toto sdělte. Využili bychom čl. 23 Listiny, abyste si uvědomil, že máte za vládu vrcholovou odpovědnost. 

Dne 14. 9. 2016                                          Dušan Dvořák, MMCA, předseda

Na vědomí policejní útvar pro Ochranu organizovaného zločinu