Stížnost na dlouhodobou nečinnost předsedy vlády a žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/2016 k 17.listopadu 2016

Dušan Dvořák, MMCA. Předseda Cannabis is The Cure,z.s.
Nar. 12.1.1962, trvale bytem 79855 Ospělov 6


Mgr. Bohuslav Sobotka. Předseda Vlády ČR
Nábřeží Eduarda Beneše 4. 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Věc: Stížnost na dlouhodobou nečinnost předsedy vlády a žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/2016 k 17.listopadu 2016

1. Stěžuji si tímto na letité průtahy s vydáním rozhodnutí předsedy vlády, ke kterému je žádáno, aby premiér zajistil, aby justice a státní zastupitelství se souhlasem ministrů spravedlnosti a policie a policejní prezidium se souhlasem ministrů vnitra nadále nezakazovaly vyšetřit doložené zločiny spáchané na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2008 – 2016, což je předsedovi vlády známo jako poslanci a dále od jeho nástupu do funkce a od roku 2010 je průběžně informován každý premiér a ministři, že si justice a exekutiva vymýšlí, že konopí je prekurzor, aby trestní spory členů výzkumu obžalovaných dle § 283 t.z. nesměl řešit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhoduje členská země a konopí ani není v zákoně o prekurzorech drog uvedeno. Tvrzení úřadu vlády, že premiér je bezmocný, je naprosto nepřípustné. Viz archiv netečnosti na http://predseda-vlady.blogspot.cz/ a důkazy spáchaných zločinů potvrzené již v roce 2011 soudním znalcem v archivu vládní podpory organizovanému zločinu ve věci konopí na http://vlada-cr.blogspot.cz/

2. Sdělte, zda je justičně exekutivní kartel ve věci konopí, zejména pak výzkumu cannabisterapie a vaše dlouhodobá podpora organizovaného zločinu páchaná také policejními prezidenty se souhlasem ministrů vnitra (viz archiv zločinu na http://ministr-vnitra.blogspot.cz/ a http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/) a nejvyšším a vrchními státními zástupci se souhlasem ministrů spravedlnosti (viz archiv zločinů na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ a http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/) nějakým tajným dodatkem koaliční smlouvy a jsme zase součástí nějakého protektorátu, nyní gubernie Böhmen und Groß Cannabis Mähren, anebo jste jen cynická hovada a zločinci, kteří na prospěch celku a týrání nevinných nehledí. Sdělte, kdy ignorování právního státu ukončíte, veřejně se omluvíte za spáchané zločiny a kdy vyhodíte vašeho zkorumpovaného poradce pro konopí radícího také dalším vládám a OSN za podporu organizovaného zločinu tvorbou mafiánského předpisu č. 50 /2013 Sb.(zákon konopí do lékáren neoznámený Komisi), kdy je výsledkem jeho práce cena nekvalitního a výzkumem neprošlého konopí v lékárnách až za 50 tisíc Kč/měsíčně dle horního limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. (jinak občanům doporučujete jako poslanec kriminál a konfiskace majetků, viz vaše hlasování v parlamentu).

3) Sdělte, zda máte stejné informace jako předchozí premiéři, např. rozhodnutí premiéra Petra Nečase ze dne 31.5.2011 č.j. 07066/11-OSV (stejně jako je má justiční žumpa od obecních soudů po nejvyšší až po ústavní a evropský soud soud bez zájmu policie a státních zastupitelství ke škodám na státním rozpočtu a především utrpení nevinných), že zákon a léčivech a zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku dle obchodního unijního práva a jejich novelizace není potřeba notifikovat u Evropské komise do databáze TRIS, protože konopí je prý údajně prekurzor.

V příloze vám zasílám trestní oznámení pěti nevládních organizací na organizovaný zločin státních zaměstnanců ze dne 14.5.2016 a trestní podnět ze dne 22.10.2016, kdy oba podněty opět všechny stupně policie včetně NCOZ a všechny stupně státních zastupitelství a justice odmítly projednat a prošetřit a ministři vnitra a spravedlnosti dělají, že neumí česky. Dále pak zasílám obrázek s hlavouny justičně exekutivní mafie a č.j. rozhodnutí jejich katů.


K 17.listopadu 2016

Dušan Dvořák, MMCA, v.r.